Szám: IV./B/13-12/2016.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2016. október 24. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 8 óra 30 perckor

NAPIREND

1. napirendi pont:
Tájékoztató az extrém sport jelenlegi helyzetéről és jövőbeli elképzeléseiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
         Tasnádi Róbert

2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Jámbor Attila igazgató

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.

3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Gaál Zoltán elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 15 perckor kerül sor.

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2016. (……) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(318. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(312. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához
(308. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítása
(300. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

8. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása
(301. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont:
Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
(302. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont:
A Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálása
(93. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

11. napirendi pont:
A Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány 2016. évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg elszámolásának módosítása 
(97. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

12. napirendi pont:
A Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatási kérelme
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

13. napirendi pont:
Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány tájékoztatója
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

14. napirendi pont:
A DIÁKOKÉRT Alapítvány Kulturális  Keretből kapott támogatási összeg felhasználásának és elszámolási határidejének módosítása 
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

15. napirendi pont:
Javaslat a Víz’P’ Art Közalapítvány kérelmének támogatására
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

16. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. III. negyedév)
(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

ZÁRT ÜLÉS:

17. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(298. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense


Szekszárd, 2016. október 21.  Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke