Szám: IV./B/13-9/2016.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2016. június 13. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 8 óra


NAPIREND


1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(226. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna osztályvezető

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet)
(214. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Tájékoztatás a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott Szekszárd Szentháromság oszlop restaurálására vonatkozó pályázat nyertességéről, javaslat önerő kiegészítésére 
(211. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

4. napirendi pont:
Javaslat közterület elnevezésére
(166. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

5. napirendi pont:
Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(181. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens

6. napirendi pont:
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvár szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása 
(217. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont:
Az óvodák 2016/2017. nevelési évi csoportjai
(216. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

8. napirendi pont:
A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola házirendje
(64. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 2016/2017. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
(65. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda házirendje
(66. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

11. napirendi pont: 
Javaslat az Kulturális Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(67. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referens

12. napirendi pont: 
Javaslat a Civil Keret Felhívására
(68. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

13. napirendi pont: 
A III. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokságon való részvétel támogatása
(69. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

14. napirendi pont: 
Erdélyi Z. János támogatási kérelme
(70. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referens

15. napirendi pont:
Javaslat a 2015. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(207. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Aranykönyvi szerkesztőbizottság tagjai (dr. Dobos Gyula, Németh Judit, Némethné László Zsuzsanna)

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.

16. napirendi pont:
Egyebek  

-Tájékoztató a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi beszámolójának és 2016. évi munkatervének elfogadásáról 


ZÁRT ÜLÉS:

17. napirendi pont:
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(209. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referensSzekszárd, 2016. június 10.  Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke