Szám: IV./B/13-8/2016.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2016. május 23. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 8 óra 30 perc

NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(170. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető 

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(197. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

3. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2015. évben lezajlott ellenőrzésekről
(157. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

4. napirendi pont:
Beszámoló a 2015. évre vonatkozó helyi adóbevételek teljesüléséről
(156. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

5. napirendi pont:
Javaslat a Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására, helyi akciócsoport megalakítására
(180. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

6. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárd Városi Diáksport Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(54. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Zalakovics Gábor egyesületi elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 15 perckor kerül sor.

7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club működéséről és terveinek bemutatásáról
(55. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kárpáti Zoltán egyesületi elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 25 perckor kerül sor.

8. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd működéséről és terveinek bemutatásáról
(56. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kapinya István egyesületi elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 35 perckor kerül sor.

9. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(57. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szigeti Júlia egyesületi elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 45 perckor kerül sor.

10. napirendi pont:
Javaslat az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(61. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

11. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására
(60. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

12. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának támogatására
(58. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

13. napirendi pont:
A Szekszárdi Garay János Gimnázium Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg felhasználásának módosítása
(59. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

14. napirendi pont:
A Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány 2015. évi Sportkeretből kapott támogatási összeg elszámolásának módosítása
(62. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

15. napirendi pont:
A Kosztolányi Dezső Céltársulás Egyesület támogatási kérelme
(63. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

16. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(167. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

17. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról
(168. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

18. napirendi pont:
Az óvodák vezetőinek nyári ügyeleti rendje
(52. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

19. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett kérelmek támogatására
(44. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

20. napirendi pont:
A Szekszárdi Garay János Gimnázium Tartalék Keretből elnyert támogatás felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(53. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

21. napirendi pont:
Egyebek

Az Aranykönyv munkapéldányának áttekintése

Tájékoztató a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2015. évi munkájára és a 2016. évi terveire vonatkozó EMMI által történő elfogadásrólSzekszárd, 2016. május 20. Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke