Szám: IV./B/13-7/2016.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2016. április 26. napján (kedden) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 8 óra 30 perc

NAPIREND

ZÁRT ÜLÉS:

1. napirendi pont:
Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
(116. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívottak: pályázók

NYILVÁNOS ÜLÉS:

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati rendelete  a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(117. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről II. forduló (tervezet)
(118. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(121. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

5. napirendi pont:
Javaslat a Kék Madár Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyására
(123. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

6. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló tudásközpont lehetséges helyszínének kijelölésére
(138. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

7. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló városi uszoda medencéjének méretére
(128. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatója

8. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat jóváhagyására
(112. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

9. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című konstrukcióban a „Óvoda és bölcsőde fejlesztés Szekszárd Szőlőhegyen” című pályázat jóváhagyására
(110. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

10. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című pályázat jóváhagyására
(111. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

11. napirendi pont:
Javaslat a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt felhívás alapján „A Szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum szakmai támogatása” című pályázat beadásának jóváhagyására
(47. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

12. napirendi pont:
Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Garay János Általános Iskola tornaterme teljes körű felújítására vonatkozó pályázat támogatására
(132. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

13. napirendi pont:
Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola öltözőinek felújítására vonatkozó pályázat támogatására
(131. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

14. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
(40. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Rácz Petra  egyesületi elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 10 órakor kerül sor.

15. napirendi pont:
A 7. Borvidék Félmaraton megrendezésére vonatkozó támogatási kérelem
(48. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

16. napirendi pont:
Beszámoló a Sygnus 42. Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny szervezéséről és részletes programjáról
(49. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

17. napirendi pont:
Szekszárd Városi Diáksport Egyesület 2015. évi Sportkereten elnyert összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítására
(50. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

18. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Támogatási Keret Felhívására
(43. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

19. napirendi pont:
Javaslat a Kiemelkedő Művészeti Együttesek támogatására
(42. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

20. napirendi pont:
Az óvodák továbbképzési programjainak felülvizsgálata, beiskolázási terv
(45. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

21. napirendi pont:
Javaslat a 2015/2016. nevelési év értékelésének szempontjaira
(46. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

22. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására és új tagok megbízására
(107. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

23. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. I. negyedév)
(51. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök


ZÁRT ÜLÉS:

24. napirendi pont:
Javaslat megyei díjak adományozására
(108. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

25. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(106. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referenseSzekszárd, 2016. április 22. Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke
 

További napirendi pont javaslat: 

A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszáma módosításának véleményezése (intézményi átszervezés)
(139. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens