Szám: IV./B/11-5/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság és Humán Bizottság
2016. március 31. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli együttes ülésére


Helye: Vármegyeháza, kisterem (Szekszárd, Béla király tér 1.)
Ideje: 10 óra 15 perc


NAPIREND

1. napirendi pont:
Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódó, szabadtéri kosárlabda pályák kialakítására vonatkozó pályázat támogatására
(104. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
 

 

Szekszárd, 2016. március 30.

 

Kővári László s.k.
ülést összehívó GPB elnök