Szám: IV./B/13-4/2016.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2016. március 29. napján (kedden) tartandó ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 9 óra
 


NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről (tervezet)
(42. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről I. forduló (tervezet)
(80. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

3. napirendi pont:
Javaslat az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat benyújtására
(88. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

4. napirendi pont:
A helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
(99. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Herr Teréz főépítész

5. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának támogatására
(78. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

6. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
(82. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

7. napirendi pont:
Javaslat az „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz ” kapcsolódó pályázat benyújtására
(86. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

8. napirendi pont:
Javaslat az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat benyújtására
(90. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

9. napirendi pont:
Javaslat kézilabda munkacsarnok építésének támogatására, valamint az ehhez szükséges telek biztosítására
(96. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

10. napirendi pont:
Javaslat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott „Emléktábla kihelyezése a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére Szekszárdon” című pályázat jóváhagyására
(33. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

11. napirendi pont:
Együttműködési megállapodás a TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázat előkészítése és megvalósítása kapcsán
(34. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

12. napirendi pont:
Tájékoztató a Civil Koncepció 2015. évi megvalósulásáról
(94. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

13. napirendi pont:
VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítása
(87. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens

14. napirendi pont:
Beszámoló a Babits Mihály Kulturális Központ 2015. évi munkájáról és 2016. évi terveiről
(21. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Halmai- Nagy Róbert igazgató

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 10 órakor kerül sor.

15. napirendi pont:
Beszámoló a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2015. évi munkájáról és a 2016. évi terveiről
(23. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Ódor János igazgató

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 10 óra 15 perckor kerül sor.

16. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi munkájáról és a 2016. évi terveiről
(22. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Liebhauser János igazgató 

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 10 óra 30 perckor kerül sor.

17. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működéséről és terveinek bemutatásáról
(29. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillag Balázs ügyvezető igazgató

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 10 óra 45 perckor kerül sor.

18. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2016. évi bizottsági keretének felosztása
(24. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

19. napirendi pont:
A Szekszárdi Garay János Gimnázium művészeti csoportjainak Mecénás Tehetséggondozó támogatás keretből kapott támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(30. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

20. napirendi pont:
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola csoportjainak Mecénás Tehetséggondozó támogatás keretből kapott támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(31. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

21. napirendi pont:
A Szekszárd Városi Lövészklub 2015. évi Sportkereten elnyert összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(32. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

22. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2016. évi Sportkeretének felosztása
(25. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

23. napirendi pont:
A Sportegyesületek 2016. évi működési támogatási keretének felosztása
(26. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

24. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett kérelmek támogatására
(20. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

25. napirendi pont:
2016. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívása
(28. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

26. napirendi pont:
A 2016. évi Sportkeret pályázati felhívása
(27. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens


Szekszárd, 2016. március 25.  Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke