Szám: IV. 125-18/2015.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2015. november 23. napján (hétfőn) tartandó ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 8 óra 30 perc


NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról  (tervezet)
(267. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

2. napirendi pont:
Javaslat a Magyar Művészeti Akadémiához benyújtott „Escher Károly 125-Jubileumi fotókiállítás” című pályázat jóváhagyására
(259. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

3. napirendi pont:
Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
(253. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens 

4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(106. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Jámbor Attila elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 8 óra 45 perckor kerül sor.

5. napirendi pont:
A Szekszárdi Vízmű Sportegyesület működése és terveinek bemutatása
(104 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Gaál Zoltán elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.

6. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Hikari Aikido Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(107. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Szőts Gábor elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 15 perckor kerül sor.

7. napirendi pont:
Módosítási javaslat a Mecénás Tehetséggondozó támogatásra beérkező pályázat elbírálására
(108. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

8. napirendi pont:
A Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesület támogatási kérelme a 2016. évi FITT Nap megrendezésére 
(109. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

9. napirendi pont:
Javaslat a Kerekes Tenisz Sportegyesület elszámolási határidejének módosítására
(110. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vízmű Sportegyesület Sportkereten elnyert összeg felhasználásának módosítására
(111. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

11. napirendi pont:
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Szekszárdi Csoportjának kérelme a „Szegények karácsonya” gyűjtési akciójának támogatására
(112. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója 2015-2020.
(261. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

13. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett kérelmek támogatására
(105. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense 


Szekszárd, 2015. november 20. Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke