Szám: IV. 125-14/2015.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2015. szeptember 21-én (hétfőn) tartandó ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ – Remete terem (Szent István tér 10.)
Ideje: 8 óra 30 perc

Napirend

1. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(209. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2. napirendi pont
Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósághoz benyújtott „Escher Károly 125- Jubileumi fotókiállítás” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(210. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens

3. napirendi pont
Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására 
(217. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kajos Nikolett aljegyző

4. napirendi pont
Wosinsky Mór Megyei Múzeum létszámbővítés iránti igénye
(200. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kajos Nikolett aljegyző

5. napirendi pont
Javaslat közterület elnevezésére
(215. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Steinerné Dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

6. napirendi pont
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata és kiegészítése
(203. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző

7. napirendi pont
Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről
(193. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke

8. napirendi pont
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(15elot87.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület képviselője

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.

9. napirendi pont
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club működéséről és terveinek bemutatásáról
(15elot90.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 10 perckor kerül sor.

10. napirendi pont
Szakmai beszámoló a Dynamic Triatlon Club működéséről és terveinek bemutatásáról
(15elot88.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szélné Bajor Ágnes a Dynamic Triatlon Club elnöke

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 20 perckor kerül sor.

11. napirendi pont
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kórház Sportkör működéséről és terveinek bemutatásáról
(15elot89.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: dr. Vastagh Oszkár a Szekszárdi Kórház Sportkör elnöke

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 30 perckor kerül sor.

12. napirendi pont
Szekszárd Városi Lövészklub Lőtérhasználatra vonatkozó kérelme
(15elot85.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

13. napirendi pont
A Tolna Megyei Balesetvédelmi Alapítvány támogatási kérelme
(15elot86.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

14. napirendi pont
A ,,zenetanárok XV.Országos Zongoraversenye Husek Rezső emlékére” megrendezésének támogatása
(15elot84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

15. napirendi pont
Javaslat nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatására
(15elot83. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens


Szekszárd, 2015.szeptember 18.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke