Szám: IV. 70-14/2014.

 

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2014. augusztus 27-én (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 8 óra 30 perc

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének…/2014. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(180. számú előterjesztés)
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

2. napirendi pont:
Javaslat a Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. vezetői megbízására
(164. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

Szekszárd, 2014. augusztus 25.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke