Szám: IV. 70-12/2014.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2014. június 16-án (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő Terem
Ideje: 10 óra


1. napirendi pont:
2014. év I. félévének kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó versenyzők köszöntése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

A 2. napirendi pontra várhatóan 11 órakor kerül sor.

2. napirendi pont:
Szekszárd Város Aranykönyve 2013.
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Németh Judit
Dr. Dobos Gyula
Kis Pál István

3. napirendi pont:
Javaslat az óvodák 2014/2015. nevelési évi csoportjaira
(14elot61 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont:
Tagintézmény-vezetői pályázatok véleményezése (TISZK)
(14elot60 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 2014/2015. nevelési évi óvodai csoportjának létszáma
(14elot57 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont:
Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karának nyújtott támogatás felhasználási határidőre vonatkozó módosítására
(14elot59 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola kérelmének támogatása
(14elot58 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

8. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2014. június 11.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke