Szám: IV. 83-15/2013.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2013. szeptember 25-én (szerdán) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő terem
Ideje: 8 órakor

1./napirend
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I. félévi gazdálkodásáról
(218. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(235. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3./napirend
Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására és a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
(177. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

4./napirend
Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsődei és családi napközis csoportjaira
(230. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

5./napirend
Iskolai közösségi szolgálat megszervezése
(229. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

6./napirend
Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
(231. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

7./napirend
Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
(232. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

8./napirend
Javaslat lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására
(228. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

9./napirend
Javaslat az óvodapedagógusokat megillető kötelező illetménypótlékok mértékének meghatározására 
(13elot59 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

10./ napirendi pont:
Javaslat Tartalék Keretre beérkezett támogatási kérelmekre
(13elot58 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

11./ napirendi pont:
Beszámoló a lejárt határidejű humán bizottsági határozatok végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
 


ZÁRT ÜLÉS:

12./ napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(220. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

 

Szekszárd, 2013. szeptember 20.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke