Szám: IV. 110-8/2012.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2012. május 30-án (szerdán) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri tárgyaló
Ideje: 8 órakor
 

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(140. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(136. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

3. napirendi pont:
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelme
(12 elot58 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

4. napirendi pont:
A Szekszárd Városi Lövészklub bérleti szerződés megkötésére vonatkozó kérelme
(12elot59 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

5. napirendi pont:
Javaslat Tartalék Keretre beérkezett támogatási kérelmekre
(12elot49 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense


Szekszárd, 2012. május 25.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke