Szám: IV. 110-7/2012.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2012. május 21-én (hétfőn) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri tárgyaló
Ideje: 8 órakor

1. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2012. évi bizottsági keretének felosztása
(12elot40 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

2. napirendi pont:
A 2012. évi Működési támogatások felosztása
(12elot41 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.

3. napirendi pont:
A 2. Számú Óvoda és Bölcsőde 2012/2013. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
(12 elot52 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont:
A Gyermeklánc Óvoda 2012/2013. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
(12elot53 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. napirendi pont:
A 2012. évi Kulturális Keret pályázati felhívása
(12elot55 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

6. napirendi pont:
A Művészeti Ösztöndíj Támogatás és a Tudományos Ösztöndíj Támogatás pályázati felhívása
(12elot56 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

7. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Kiemelkedő Művészeti Együttesek támogatására
(12elot54 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

8. napirendi pont:
A 2011/2012. nevelési év, tanév értékelésének szempontjai
(12elot50 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont:
Javaslat az intézményvezetők nyári ügyeleti rendjére
(12elot51 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont:
A 2012. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívása
(12elot42 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

11. napirendi pont:
A 2012. évi Sportkeret pályázati felhívása
(12elot43 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

12. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Eredményességi Alap felosztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.

Szekszárd, 2012. május 18.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke