Szám: IV. 110-6/2012.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2012. április 27-én (pénteken) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri tárgyaló
Ideje: 8 órakor

1. napirendi pont:
A Szekszárdi Big Band 2012. évi pénzügyi beszámolója
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Pecze István a Szekszárdi Big Band elnöke

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(104. sz. közgyűlési előterjesztés)  (mellékletek)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (…..) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet)
(98. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)  (kiegészítő melléklet) (könyvvizsgálói jelentés1) (könyvvizsgálói jelentés 2)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(99. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.7.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról
(66. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményi társulásainak 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
(80. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
Dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciója 2011. évi megvalósulásáról
(írásbeli előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

8. napirendi pont:
A Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat helyiséghasználatra vonatkozó kérelme
(74. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn spot- és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója

9. napirendi pont:
Javaslat központi műhely szolgáltatásra vonatkozó megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetésére
(67. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

10. napirendi pont:
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben
(79. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

11. napirendi pont:
Javaslat a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú kiírásra vonatkozó pályázat benyújtásának támogatására
(93. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

12. napirendi pont:
Javaslat a TÁMOP 3.1.3-11/2 kódszámú „A természettudomány oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítására a közoktatásban” c. pályázaton történő részvételre
(100. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

13. napirendi pont:
Beszámoló a 2012. I. negyedévi lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens


ZÁRT ÜLÉS

14. napirendi pont:
Javaslat megyei díjak adományozására
(83. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

15. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(94. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

Szekszárd, 2012. április 21.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke