• I.  melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi Tervezett mérlege
 • I. A. melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege
 • I. B. melléklet  - Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi Tervezett I. B. mérlege
 • 1. melléklet  - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012 címrend szerint
 • 2. melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012 címrend szerint
 • 3. melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012 címrend szerint
 • 4. melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2012 címrend szerint
 • 5. melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai
 • 6. melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése
 • 7. melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Bér és dologi kiadásai
 • 8. melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2012. év
 • 9. melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2012. év
 • 10. melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 2012.  ÖSSZESÍTŐ
 • 11. melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI DOLOGI ELŐIRÁNYZAT 2012.
 • 12. melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI SZAKFELADATOK 2012. év.
 • 13. melléklet -  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Hitel, kölcsön állomány    
 • 14. melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa
 • 15. melléklet -  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Tartalékok, keretek
 • 16. melléklet -  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat  Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása
 • 17. melléklet -  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terv 2012. év
 • 18. melléklet -  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások
 • 19. melléklet -  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat  Pályázatok
 • 20. melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város több éves kihatással járó feladatai Tájékoztató adatok az Áht 24. §  (4) bekezdése alapján
 • 21. melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szekszárdi Városfejlesztő Kft Vagyongazdálkodási Alap
 • 22. melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása
 • 23. melléklet - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  címrend szerint