Szám: IV. 110-2/2012.


MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2012. február 27-én (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 8 órakor

1. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi támogatásra vonatkozó kérelme
(12elot24 számú előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (tervezet)
(31. számú előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

3. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(38. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF koordinátor

Az előterjesztés tárgyalására várhatóan 8 óra 45 perckor kerül sor.

4. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesület 2011. évi működése és 2012. évi terveinek bemutatása
(12elot23 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Kékesi Emma a Polip Ifjúsági Egyesület elnöke

Az előterjesztés tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.

5. napirendi pont:
Javaslat iskolatej ellátás biztosítására
(12elot22 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

6. napirendi pont:
Javaslat az óvodák és általános iskolák 2012/2013. nevelési évi, illetve tanévi beíratási felhívásaira
(30. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont:
Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás elfogadására
(34. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

8. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesület elszámolás meghosszabbítására vonatkozó kérelme
(12elot25 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens


Szekszárd, 2012. február 24.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke