Szám: IV. 110/2012.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2012. január 31-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő terem
Ideje: 8 órakor

1. napirendi pont:
Javaslat a Keresztény Nevelésért Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás felbontására
(18. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

2. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány megszüntetésére
(7. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

3. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati bérlakás biztosítására, valamint lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(3. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

4. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati intézményvezetők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(16. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

5. napirendi pont:
Javaslat az óvodák nyári nyitvatartási idejére
(írásbeli előterjesztés, 12elot2 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Vízmű SE 2010/2011. évi működése és további terveinek bemutatása
(írásbeli előterjesztés, 12elot8 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Gaál Zoltán a Szekszárdi Vízmű SE elnöke
(A napirendi pont tárgyalására várhatóan 8 óra 30 perckor kerül sor.)

7. napirendi pont:
A Tolnai Tájak Íjász Egyesület 2010/2011. évi működése és további terveinek bemutatása
(írásbeli előterjesztés, 12elot7 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Alexndra Manea a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke
(A napirendi pont tárgyalására várhatóan 8 óra 45 perckor kerül sor.)

8. napirendi pont:
Az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete 2011. évi működése és további terveinek bemutatása
(írásbeli előterjesztés, 12elo9 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Dr. Garay Zoltánné elnök
(A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.)

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi Sport- és Ifjúsági Programok Eseménynaptára
(írásbeli előterjesztés, 12elot5 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

10. napirendi pont:
Javaslat a Városi Diáksport Egyesület elszámolási határidőre vonatkozó módosítási kérelmére
(írásbeli előterjesztés, 12elo4 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

11. napirendi pont:
Beszámoló a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

12. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2012. január 27.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke