Szám: IV. 131-19/2011.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2011. október 25-én (kedden) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Konferencia terem
Ideje: 13 óra 30 perckor

1. napirendi pont:
Javaslat a ZUG Ifjúsági, Művészeti és Művelődési Egyesülettel fennálló megállapodás felmondására
(250. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az intézményei között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló együttműködési megállapodás jóváhagyására
(263. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

3. napirendi pont:
Beszámoló a térítési díj hátralékokról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Farkasné Tamási Anna osztályvezető

4. napirendi pont:
Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3./D-11 számú pályázat benyújtására
(255. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

5. napirendi pont:
Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd bemutatkozása
(írásbeli előterjesztés, 11elot109 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke

Az előterjesztés tárgyalására várhatóan 2 órakor kerül sor.

6. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi atlétikai pálya elnevezéséhez kapcsolódó előzményekről
(írásbeli előterjesztés, 11elot111 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Török Sándorné a Szenior Atlétikai Klub elnöke
Scherer Tamás a Sportélmény Alapítvány elnöke

Az előterjesztés tárgyalására várhatóan 2 órakor kerül sor.

7. napirendi pont:
Az UKSE Szekszárd Sportkeretre benyújtott pályázatához kapcsolódó kérelme
(írásbeli előterjesztés, 11elot117 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

8. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat működési költségeinek támogatására
(írásbeli előterjesztés, 11elot118 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

9. napirendi pont:
Javaslat támogatási kérelmekre
(írásbeli előterjesztés, 11elot116 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

10. napirendi pont:
A Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének kérelme
(írásbeli előterjesztés, 11elot119 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

11. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2011. október 21.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke