Szám: IV. 131-7/2011.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2011. április 26-án (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri tárgyaló
Ideje: 13 óra 30 perckor

NYILT ÜLÉS

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…..) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
(110. számú közgyűlési előterjesztés)  (mellékletek)  (civil támogatás melléklet)  (kiegészítő melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadására
(81. számú közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…..) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(77. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási társulásainak 2010. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
(102. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkasné Tamási Anna osztályvezető
Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

5. napirendi pont:
Közterületek elnevezése
(48. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Parrag Ferencné igazgatási ügyintéző

6. napirendi pont:
Állásfoglalás megyei önkormányzati, gyógypedagógiai feladatokat ellátó intézmény átszervezéséről
(91. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági referens

7. napirendi pont:
Javaslat a Humán Bizottság 2011. évi bizottsági keretének felosztására
(írásbeli előterjesztés, 11elot37 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

8. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2011. évi támogatására
(írásbeli előterjesztés, 11elot33 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

9. napirendi pont:
Javaslat támogatási kérelmekre
(írásbeli előterjesztés, 11elot34 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

10. napirendi pont:
Javaslat a Művészeti Ösztöndíj Támogatás és a Tudományos Ösztöndíj Támogatás pályázati felhívására
(írásbeli előterjesztés) (melléklet1)  (melléklet2)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

11. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Keret pályázati felhívására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

12. napirendi pont:
Javaslat a 37. Gemenci Nagydíj szervezésének támogatására
(írásbeli előterjesztés, 11elot41 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens

13. napirendi pont:
A II. Borvidék Félmaraton rendezvényre vonatkozó támogatási kérelem
(írásbeli előterjesztés, 11elot42 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens

14. napirendi pont:
A BAD BONES AFC támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés, 11elot43 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens

15. napirendi pont:
Evobike körtúra csapat támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés, 11elot44 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens


ZÁRT ÜLÉS

16. napirendi pont:
Javaslat megyei díjakra
(107. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Fekete László polgármesteri titkár


Szekszárd, 2011. április 21.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke