Szám: IV. 131-1/2011.

M e g h í v ó

a Humán Bizottság
2011. február 1-jén (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri tárgyaló
Ideje: 13 óra 30 perckor

1. napirendi pont
Javasalat a „Civil szektor- önkormányzat kapcsolata” kutatás lefolytatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Dr. Brachinger Tamás szakcsoportvezető, főiskolai docens

2. napirendi pont
Javaslat a Városi sportfinanszírozási rendszer átalakítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidőközpont igazgatója

3. napirendi pont
Javaslat a XXXVII. Gemenci Nagydíj rendezési jogára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens

4. napirendi pont
Javaslat a Német Színház lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítására
(1. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont
Javaslat az önkormányzati intézményvezetők 2011. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(2. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

6. napirendi pont
Javaslat képviselő delegálására a Wunderland Óvodában működő óvodaszékbe
(4. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(12. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor

8. napirendi pont
Javaslat közoktatási, művelődési és sport intézmények alapító okiratainak módosítására
(16. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont
Fenntartói hozzájárulás a Gyermeklánc Óvoda tornaszobájának bővítésére
(20. számú közgyűlési előterjesztés, az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Bay Attila a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. igazgatója

10. napirendi pont
Javaslat az óvodák nyári nyitvatartási rendjére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

11. napirendi pont
Javaslat intézmények pedagógiai programjának (helyi tanterveinek) jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

12. napirendi pont
Az I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája csoportjainak létszáma
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

13. napirendi pont
Javaslat a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági referens

14. napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Sport Eseménynaptárának elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

15. napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

16. napirendi pont
Egyebek

Szekszárd, 2011. január 27.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke