MEGHÍVÓ


a Humán Bizottság
2018. november 26. (hétfőn) tartandó rendesülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor

NAPIREND

 

 

1. napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja módosításának elfogadására
(297. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására
(302. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó:dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

3. napirendi pont:
A német nemzetiségi nevelés- oktatás helyzete Szekszárdon
(295. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök 

4. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum néprajzi gyűjteményének revíziója
(281. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens 

5. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten pedagógiai programja
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda óvodavezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás
(93. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont:
Javaslat a Tartalék Keretre beérkezett kérelmek támogatására
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

8. napirendi pont:
Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatási kérelme
(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

9. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Clubműködéséről és terveinek bemutatásáról
(94. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

10. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Clubműködéséről és terveinek bemutatásáról
(95. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

11. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Iberican Táncegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Hacsa Rózsa Mónika az Iberican Táncegyesület elnöke

 A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 15 perckor kerül sor.

12. napirendi pont:
A Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület 2018. évi Sportkeret Rendezvényszervezésre kapott támogatási összeg felhasználásának módosítása
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

 13. napirendi pont:
A Fehérlófia Sportegyesület 2018. évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg felhasználásának módosítása
(100. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

 
14. napirendi pont:
Javaslat a Humán Bizottsági kereten levő pénzösszeg átcsoportosítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető 

15. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2018.”díjátadó ünnepség reprezentációs költségeinek támogatására
(98. szám bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

 
16. napirendi pont:
avaslat a „Szekszárd Edzője 2018.” kitüntető díj adományozására

(284. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető 

17. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Sportolója 2018.” kitüntető díj adományozására          
(283. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

 18. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2018.” kitüntető díj adományozására         
(282. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Sipos Gergő sport és ifjúsági referens

19. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálására II.
(97. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens 

 

Szekszárd, 2018. november 23.