Szám: IV/B/77-9/2018.

 

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2018. június 18. (hétfőn) tartandó rendes ülésére

 

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet) 
Ideje: 8 óra 30 perckor

 

NAPIREND

1. napirendi pont: A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda intézményvezetőjének megbízása 
(170. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens 
Meghívott: Hollendusné Bíró Anett pályázó

2. napirendi pont: Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma) 
(168. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens 
Meghívott: Szügyi Hajnalka pályázó

3. napirendi pont: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének elfogadására 
(164. számú közgyűlési előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense 
Meghívott: Ódor János igazgató

4. napirendi pont: Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének elfogadására 
(163. számú közgyűlési előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense 
Meghívott: Liebhauser János igazgató

5. napirendi pont: Szakmai beszámoló a Fitt Lesz Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról 
(55. számú bizottsági előterjesztés - melléklet) 
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök 
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens 
Meghívott: Asztalos Adrienn a Fitt Lesz Sportegyesület elnöke

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.

6. napirendi pont: Szakmai beszámoló a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról 
(50. számú bizottsági előterjesztés) 
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök 
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens 
Meghívott: Szigeti Júlia a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke

7. napirendi pont: Szakmai beszámoló az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról 
(61. számú bizottsági előterjesztés - melléklet) 
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök 
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens 
Meghívott: Rácz Petra az Alisca Taekwondo Klub elnöke

8. napirendi pont: Javaslat a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására”című pályázati felhívásra benyújtott pályázat jóváhagyására 
(59. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Kiss Eszter kommunikációs és marketing referens

9. napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(186. számú közgyűlési előterjesztés 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

10. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. elfogadása 
(189. számú közgyűlési előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet - 3. sz. melléklet - 4. sz. melléklet
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Ritter Eszter esélyegyenlőségi referens

11. napirendi pont: Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról 
(174. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens

12. napirendi pont: Javaslat közterület nevének megváltoztatására 
(181. számú közgyűlési előterjesztés - melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

13. napirendi pont: Az óvodák 2018/2019. nevelési évi csoportjai 
(167. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens 

14. napirendi pont: A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten nyári nyitva tartásának módosítása 
(56. számú bizottsági előterjesztés - melléklet) 
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök 
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

15. napirendi pont: Javaslat a Kulturális Keretre beérkezett pályázatok elbírálására 
(58. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

16. napirendi pont: A Szekszárdi Gitár Egyesület támogatásának elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelem 
(60. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense 

17. napirendi pont: Javaslat a 2018. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának támogatására 
(52. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök 
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető 

18. napirendi pont: Javaslat a Civil Keret Felhívására 
(57. számú bizottsági előterjesztés - melléklet
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

ZÁRT ÜLÉS:

19. napirendi pont: Javaslat kitüntető díjak adományozására 
(165. számú közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

Szekszárd, 2018. június 14.

Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke