Szám: IV/B/77-7/2018.
 


MEGHÍVÓ


a Humán Bizottság
2018. május 22. (kedden) tartandó rendes ülésére


Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló (Szekszárd, Béla király tér 8., II. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor


NAPIREND


1. napirendi pont:
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 4., valamint 6-7. függelékének módosítására
(153. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
(160. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző 
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(157. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(158. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Beszámoló a 2017. évi adóbevételek alakulásáról
(121. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

6. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2017. évben lezajlott ellenőrzésekről 
(150. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző 
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

7. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. számú Óvoda magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálása
(122. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Horváth Erika pályázó

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.

8. napirendi pont:
A Könyvszolgálat Kulturális Egyesület támogatási kérelme
(152. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Meghívott: Veress Márton a Könyvszolgálat Kulturális Egyesület képviselője

9. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósításáról
(125. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók iskolai nyári szünetben történő napközbeni felügyeletének biztosítása
(123. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

11. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2017. évi eredményeinek áttekintéséről
(144. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

12. napirendi pont:
Az óvodák vezetőinek nyári ügyeleti rendje
(43. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

13. napirendi pont:
Tájékoztató a „Tanulj, hogy boldogulj!” ösztöndíjpályázat 2018. évi kiírásáról
(47. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

14. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2018. május 18.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke