Szám: IV/B/77-1/2018.
 

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2018. február 22. napján (csütörtökön) tartandó rendes ülésére


Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló (Szekszárd, Béla király tér 8., II. emelet)
Ideje: 13 órakor


NAPIREND

1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(60. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről (tervezet) 
(55. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) és a 6. függelék jóváhagyására
(49. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
Javaslat „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola területén megvalósuló kézilabda munkacsarnokra vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyására
(47. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász

5. napirendi pont:
Az óvodák 2018/2019. nevelési évi beíratási felhívása
(39. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde álláshelyeinek bővítése 
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont:
Az OLC T-TRANS Gemenc Judo Klub Egyesület támogatási kérelme
(62. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

8. napirendi pont:
A 2017. évi Civil keret elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelmek
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

9. napirendi pont:
Az Art Contact Mozgásszínház 2017. évi Kiemelkedő Művészeti Együttes támogatásának elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelem
(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

10. napirendi pont:
A Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége 2017. évi Kulturális Keret pályázai elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelme
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

11. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda 2017. évi Mecénás Tehetséggondozó támogatás keretből kapott támogatási összeg elszámolási határidejének módosítása 
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

12. napirendi pont:
Egyebek
 


Szekszárd, 2018. február 16.
 


Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke