M E G H Í V Ó

 a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2018. december 18. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)

Ideje:   8 óra 30 perckor

NAPIREND

 

1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(a 189. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens

 

2. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár részére gépjármű beszerzésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(a 190. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens 

 

3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei KSZR rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár által a települési szolgáltató-helyek használatába adott informatikai eszközök karbantartására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(a 191. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens

 

4. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Wosinsky Mór Megyei Múzeum részére városi terepjáró gépkocsi beszerzésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(a 192. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens

   

5. napirendi pont:
„A Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft ügyvezetője, Zsikó Zoltán alapbérének módosítására vonatkozó polgármesteri javaslat véleményezése”
(a 197. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

 

6. napirendi pont:
A Duna Cirkusz közterület-használati díj mérséklése iránti kérelme
(193. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

 7. napirendi pont:
A Szent György Lovagrend közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(194. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

8. napirendi pont:
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közterület-használati díj megállapítása iránti kérelme
(a 196. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

További napirendi pont javaslat:

  •       A „2019. évi Gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátása” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
    (198. számú bizottsági előterjesztés)
    Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
    Előadó: Varga András osztályvezető

 

ZÁRT ÜLÉS

 

9. napirendi pont:
Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről
(195. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2018. december 14.

 

                                                                                                          Kővári László s.k.                                                                                                                        GPB elnök                                            

Kiadmány hiteléül:

 

                                        dr. Holczer Mónika

                                   jogi és bizottsági referens