Szám: IV/B/74-13/2018.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2018. augusztus 17. napján (pénteken) tartandó rendkívüli ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 9 óra 30 perc

NAPIREND

1. napirendi pont: „Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi uszoda beruházással kapcsolatos jogi tanácsadás ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(129. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző

2. napirendi pont: „Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi uszoda beruházással kapcsolatos könyvelési feladatok ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(130. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző

3. napirendi pont: „Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, interaktív könyvtár és levéltár beruházással kapcsolatos jogi tanácsadás ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(131. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző

4. napirendi pont: „Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, interaktív könyvtár és levéltár beruházással kapcsolatos könyvelési feladatok ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(132. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző

5. napirendi pont: „Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi uszoda beruházással kapcsolatos műszaki tanácsadás ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(135. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző

6. napirendi pont: „Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által az új Szekszárdi Ipari Park kialakításával kapcsolatos településrendezési eszközök módosítása tervezési feladatainak ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(137. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző

7. napirendi pont: Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt" c. pályázatának megvalósításához szükséges háziorvosi és fogorvosi eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
(134. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

8. napirendi pont: Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi bölcsőde fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(136. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

9. napirendi pont: „Megbízási szerződés a TOP-6.2.1-16-SE1-2016-00001 azonosító számú „Városi bölcsőde fejlesztése című projekt keretében, a Szekszárd, Perczel M. u. 4. sz. alatti Városi bölcsőde felújításának, korszerűsítésének munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(138. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

10. napirendi pont: A Borvidék Futóegyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(127. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont: Tájékoztató a MAHIR Cityposter Kft. 2018. I. félévi reklám-rendszergazdai tevékenységéről
(128. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

12. napirendi pont: A Zöldtárs Alapítvány közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(133. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

Szekszárd, 2018. augusztus 15.

 

Kővári László s.k.
GPB elnök