Szám: IV/B/74-12/2018.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2018. július 31. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perc

NAPIREND

1. napirendi pont: A Sió turisztikai fejlesztése című, TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében a 01632/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása az NFA értékbecslésében megállapított forgalmi értéken
(118. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

2. napirendi pont: „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a „Kerékpárosbarát Szekszárd” című TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretén belül a módosított KHT szerinti új műszaki tervek elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(119. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

3. napirendi pont: Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán
(a 124. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

4. napirendi pont: Kérelem vízmosás ingatlanok vételére
(116. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

5. napirendi pont: Csóka Tamás közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(117. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

6. napirendi pont: „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule épületében vizesblokkok teljes körű felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(a 121. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

7. napirendi pont: Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek
(122. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

8. napirendi pont: Kérelem birtokösszevonás célú földcseréhez kapcsolódó út átminősítésére és tulajdonjogának átruházására
(123. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

9. napirendi pont: Javaslat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására
(120. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

Szekszárd, 2018. július 27.

Kővári László s.k.
GPB elnök