Szám: IV/B/74-11/2018.

 

 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság  
2018. július 12. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet) 
Ideje: 14 óra 30 perc

 

NAPIREND

 

1. napirendi pont: „Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Kerékpárosbarát Szekszárd” című projekt keretén belül műszaki tervek felülvizsgálatára” tárgyú pályázati eljárás eredménye 
(111. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

2. napirendi pont: A Zöldtárs Alapítvány 2018. év I. félévi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett tevékenységéről 
(109. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Varga András osztályvezető

3. napirendi pont: Javaslat támogatási megállapodás módosítására 
(110. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Varga András osztályvezető

4. napirendi pont: A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(112. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Varga András osztályvezető

5. napirendi pont: Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére 
(113. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Varga András osztályvezető

6. napirendi pont: A Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme 
(114. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Varga András osztályvezető

7. napirendi pont: Javaslat telekhatár-rendezés jóváhagyására 
(115. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Varga András osztályvezető

Szekszárd, 2018. július 11.

Kővári László s.k.
GPB elnök