Szám: IV/B/74-10/2018.

 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2018. június 19. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor

NAPIREND

1. napirendi pont: Javaslat a 2017. évi Aranykönyvi bejegyzésekre 
(162. számú közgyűlési előterjesztés melléklet
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense 
Meghívottak: Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Bizottsági tag Németh Judit Aranykönyvi Bizottsági tag

2. napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(190. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(186. számú közgyűlési előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

4. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. elfogadása 
(189. számú közgyűlési előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet - 3. sz. melléklet - 4. sz. melléklet
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Ritter Eszter esélyegyenlőségi referens

5. napirendi pont: Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosítása 
(188. számú közgyűlési előterjesztés - melléklet
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Herr Teréz főépítész

6. napirendi pont: Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. törzstőkéjének leszállítására 
(193. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató

7. napirendi pont: Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról 
(174. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens

8. napirendi pont: Egyes önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetői igazgatói 2017. IV. negyedévi teljesítménykövetelményének értékelése, valamint a 2018. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása 
(192. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, folyamatellenőr

9. napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. között – új, fedett városi uszoda létesítését célzó – beruházás megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséhez hozzájárulás 
(197. számú közgyűlési előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet - 3. sz. melléklet - 4. sz. melléklet
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

10. napirendi pont: Javaslat a Bricostore Hungaria Ingatlan Kft-vel kötendő telekalakításról és -átruházásról szóló megállapodás elfogadására 
(148. számú közgyűlési előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

11. napirendi pont: Javaslat közterület nevének megváltoztatására 
(181. számú közgyűlési előterjesztés - melléklet
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

12. napirendi pont: Javaslat az F56 jelű Szekszárd Déli kerékpárút közútkezelői feladatainak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére történő átadásáról 
(169. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester Előadó: dr. Berka Fanni jogász

13. napirendi pont: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számú ”Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához szükséges Fenntartható Energia és Akcióterv (SEAP) felülvizsgálatának elfogadása 
(183. számú közgyűlési előterjesztés - melléklet
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Kéninger Dóra pályázati referens 
Meghívott: Magyar László az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ kutatója

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 30 perckor kerül sor.

14. napirendi pont: Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése pályázat benyújtására 
(179. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens

15. napirendi pont: Javaslat a TOP pályázatok megvalósításához szükséges önerő biztosításáról 
(180. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadók: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens, Kéninger Dóra pályázati referens

16. napirendi pont: Javaslat az Alisca Terra NKft. törzstőkéjének leszállítására 
(187. számú közgyűlési előterjesztés - zárt ülésen tárgyalva) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Varga András osztályvezető

17. napirendi pont: Javaslat az Alisca Terra Nonprofit Kft. Tiszamente-Óbecse Kommunális Kft-ben lévő üzletrészének átruházására 
(182. számú közgyűlési előterjesztés - zárt ülésen tárgyalva) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Varga András osztályvezető

18. napirendi pont: Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység költségeinek megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötésére 
(175. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Varga András osztályvezető

19. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság alapítására 
(196. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Varga András osztályvezető

20. napirendi pont: „Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által a „Szekszárd város szemétgyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye 
(103. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Varga András osztályvezető

21. napirendi pont: Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek 
(104. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Varga András osztályvezető

22. napirendi pont: A Comenius Általános Iskola igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme 
(105. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Varga András osztályvezető

23. napirendi pont: A Sternlein Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme 
(106. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Varga András osztályvezető

24. napirendi pont: Szabó Márton kérelme önkormányzati ingatlan bérlésére 
(107. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Varga András osztályvezető

25. napirendi pont: A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme 
(102. számú bizottsági előterjesztés - melléklet
Előterjesztő: Kővári László elnök 
Előadó: Kővári László elnök

ZÁRT ÜLÉS:

26. napirendi pont: Javaslat kitüntető díjak adományozására 
(165. számú közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

27. napirendi pont: Az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására beérkezett pályázatok véleményezése 
(185. számú közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

28. napirendi pont: Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megbízására 
(184. számú közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

Szekszárd, 2018. június 14.

Kővári László s.k.
GPB elnök

További napirendi pont javaslat:

• „Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő közmű rendszerek, műtárgyak fenntartási és rekonstrukciós munkálatai” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázatok bontása 
(108. számú bizottsági előterjesztés - melléklet
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Varga András osztályvezető