Szám: IV/B/74-2/2018.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2018. január 25. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. emelet)
Ideje: 8 óra 45 perckor


NAPIREND

1. napirendi pont:
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjének kérelme lízingszerződés megkötéséhez
(32. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató

2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi előzetes közbeszerzési tervének jóváhagyására
(34. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató

3. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Programban megvalósítandó Szekszárdi Sportuszoda komplett kiviteli munkái tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatására
(35. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató

4. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2018/1. sz. részleges módosítása
(36. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

5. napirendi pont:
Javaslat működési célú támogatás nyújtására a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. részére
(33. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Javaslat az Utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírására
(2. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

7. napirendi pont:
Javaslat JETA pályázat benyújtására
(24. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

8. napirendi pont:
Javaslat a „Zártkert Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
(25. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

9. napirendi pont:
Javaslat az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, „Lakhatási körülmények javítása” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtására
(26. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

10. napirendi pont:
A Tolna Megyei Méhész Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(24. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

11. napirendi pont:
Varga Sándor közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(25. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

Szekszárd, 2018. január 23.


Kővári László s.k.
GPB elnök