Szám: IV/B/74/2018.
 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2018. január 17. napján (szerdán) tartandó rendes ülésére


Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. emelet)
Ideje: 8 órakor


NAPIREND

1. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2017. évi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett tevékenységéről
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

2. napirendi pont:
Külterületi közterületek elnevezése
(11. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

3. napirendi pont:
„Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Kerékpárosbarát Szekszárd c. TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében Kerékpárforgalmi hálózati terv módosításának elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

4. napirendi pont:
Javaslat kártérítések kifizetésére vonatkozó kérelmek elbírálására
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász

5. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés a "Csatár utcai orvosi rendelők (XI. sz. Felnőtt orvosi rendelő, VI., VIII. sz. Gyermekorvosi rendelők 7100 Szekszárd, Csatár u. 1.) külső homlokzatának nyílászáró cseréje" tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

6. napirendi pont:
Útvételi kérelem
(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

7. napirendi pont:
Kérelem a Rákóczi utca 142-146. telephely megközelítésének felülvizsgálatára
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

8. napirendi pont:
Bor utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

9. napirendi pont:
Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2018. évi bérleti díjára
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

10. napirendi pont:
A Könyvszolgálat Kulturális Egyesület közterület-használati díj mérséklés iránti kérelme
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

11. napirendi pont:
A Palkó és Fia Ács, Tetőfedő és Asztalos Bt. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

12. napirendi pont:
Marosi Zoltán egyéni vállalkozó közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

13. napirendi pont:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkaterve
(2. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

14. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. IV. negyedév)
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

Szekszárd, 2018. január 12.


Kővári László s.k.
GPB elnök