Szám: IV./B/11-19/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. október 11. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 8 óra 

NAPIREND

1. napirendi pont: 
A Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület támogatási kérelme és javaslata a szakképzésben vállalt feladatok teljesítésével kapcsolatban
(136. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Gyurkovics Ferenc a Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület elnöke

2.napirendi pont:
Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) program keretében benyújtásra kerülő „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” c. TOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati felhívás keretében Közvilágítás kiépítés kiviteli terveinek elkészítésére
(137. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

3. napirendi pont:
Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola selejtezési kérelme
(138. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Heimann Zoltán telekrész csere kérelme
(139. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető


ZÁRT ÜLÉS:

5. napirendi pont:
Tájékoztatáskérés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. szeptember 29-i ülésén Szabó Balázs képviselő által feltett interpellációval kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: dr. Hadházy Árpád a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke

 


Szekszárd, 2016. október 7.


Kővári László s.k.
GPB elnök

 

További napirendi pont javaslatok:

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(269. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató


ZÁRT ÜLÉSRE javasolt napirendi pont:

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválási mérlegének jóváhagyására
(140. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató