Szám: IV./B/11-15/2016.

 M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
2016. augusztus 29. napján (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)  
Ideje: 8 óra 30 perckor

NAPIREND

1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(255. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

2. napirendi pont:
Megbízási szerződés a Bor utca út- csapadékvíz- közműépítés kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására
(256. számú közgyűlési előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

3. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata számára a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében szoftver- és eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(103. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

4. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a város műszaki nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó közmű-alaptérképi tartalom kiegészítése - IV. ütem” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(100. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Nyilatkozat elővásárlási jogok gyakorlásáról
(101. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

6 napirendi pont:
Csóka Tamás kérelme
(102. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Mihályi László Csaba ingatlanvételi kérelme
(104. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Javaslat telekhatár-rendezésre és szennyvíz vezetési szolgalom alapítására
(105. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
Kisbéri Csaba útvételi kérelme
(106. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2016. augusztus 25.

Kővári László s.k.
GPB elnök