Szám: IV./B/11-12/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. július 12. napján (kedden) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Vármegyeháza díszterme (Szekszárd, Béla király tér 1.)
Ideje: 8 órakor

NAPIREND


1. napirendi pont
Javaslat kéményseprő-ipari tevékenység ellátására
(243. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Huszár Tibor a CAMINUS Kft. ügyvezető igazgatója

2. napirendi pont
Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. törzstőkéjének leszállítása kapcsán
(245. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető igazgató

3. napirendi pont
Megbízási szerződés a Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című projekt keretében megépített és átadott művek szakszerű működtetése kapcsán és a szolgáltatás biztonságának biztosítása érdekében tervezési és kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó FIDIC Sárga Könyv szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
(236. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

4. napirendi pont
Javaslat a „Nemzeti Szabadidős - Egészséges Sportpark Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
(244. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

5. napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(238. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

6. napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Balassa János Megyei Kórház közötti együttműködési megállapodás megkötésére
(240. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Amaretto Plusz Bt. közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(83. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Oroszné Tóth Hajnalka parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme
(84. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
Heimann Zoltán Mátyás kérelme
(85. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2016. 1. félévi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett tevékenységéről
(86. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke


Szekszárd, 2016. július 8.


Kővári László s.k.
GPB elnök