Szám: IV./B/11-11/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. június 30. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Páskum terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 9 óra 

NAPIREND


1. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei részére könyvvizsgálói feladatok ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

2. napirendi pont:
Városi Bölcsőde selejtezési kérelme
(77. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna osztályvezető

3. napirendi pont:
Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

4. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2016. évi vegyszeres szúnyoggyérítésre” tárgyában kiírt, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

5. napirendi pont:
Salamon István ingatlanvételi ajánlata
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

6. napirendi pont:
Keserű Zoltán közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

7. napirendi pont:
Javaslat telekhatár-rendezésre
(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezetőSzekszárd, 2016. június 28.


 Kővári László s.k.
 GPB elnök