Szám: IV./B/11-10/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. június 14. napján (kedden) tartandó ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Parászta terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 13 óra 

NAPIREND


1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(226. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna osztályvezető

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(233. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

3. napirendi pont:
Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
(224. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (...) önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról (tervezet)
(158. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
(214. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló 12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(219. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(232. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Herr Teréz városi főépítész

8. napirendi pont:
Településrendezési terv 2016/4. számú részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(231. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

9. napirendi pont:
Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására
(200. számú közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízására
(218. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

11. napirendi pont:
Javaslat Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására
(234. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

12. napirendi pont:
Javaslat a 2015. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(207. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense 
Meghívottak: Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagjai

13. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(225. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

14. napirendi pont:
Javaslat közterület elnevezésére
(166. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

15. napirendi pont:
Javaslat a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötésére
(230. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

16. napirendi pont:
Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(222. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

17. napirendi pont:
Javaslat fejlesztésekhez kapcsolódó területrendezésre
(228. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

18. napirendi pont:
Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(181. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens

19. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.4.1-15  kódszámú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című pályázat jóváhagyására
(210. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

20. napirendi pont:
Tájékoztatás a  Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott Szekszárd Szentháromság oszlop restaurálására vonatkozó pályázat nyertességéről, javaslat önerő kiegészítésére
(211. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

21. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal kötendő bérleti szerződés aláírására a Szekszárd 1769/2 helyrajzi számú, Ybl M. utca 1. sz. alatti ingatlan vonatkozásában
(229. számú közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

22. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatti rendelők átalakítása, bővítése engedélyezési és kiviteli terveinek és energetikai tanúsításainak elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(69. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

23. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Szekszárd, Perczel M. u. 4. sz. alatti Városi Bölcsőde felújítása és korszerűsítése kiviteli terveinek és energetikai tanúsításának elkészítésére.” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(72. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

24. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Szekszárd, Óvoda u. 5. sz. alatti Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézménye bővítése, felújítása és korszerűsítése engedélyezési és kiviteli terveinek, illetve és energetikai tanúsításának elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(73. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

25. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozására engedélyezési és kiviteli terveinek, illetve és energetikai tanúsításának elkészítésére.” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(74. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

26. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-6.5.1-15 kódszámú pályázati felhívás szerinti „Projekt tervek” elkészítésére a Szekszárdi Városi Bölcsőde energetikai korszerűsítésére és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézménye energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásához” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(75. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

27. napirendi pont:
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelése
(70. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

28. napirendi pont:
Javaslat az Újfalussy utca és az Előhegy utca útfelújítási munkáinak elvégzésére
(71. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Mezei László bizottsági tagZÁRT ÜLÉS: 

29. napirendi pont:
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(209. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

30. napirendi pont:
Közterület-használati engedély elleni fellebbezés felterjesztése
(215. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető


Szekszárd, 2016. június 10.


Kővári László s.k.
GPB elnök
 

További napirendi pont javaslat:

Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(235. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester