Szám: IV./B/11-2/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. február 23. napján (kedden) tartandó ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 13 óra

NAPIREND


1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(58. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(51. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről (tervezet)
(30. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető

4. napirendi pont:
Javaslat átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti lekötésére
(54. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Smolek Erika kodifikátor
Meghívott: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének…/2016. (……..) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(47. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Katz Zoltánné Meszlényi Erika városi kertész

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(43. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

8. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
(64. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

9. napirendi pont:
Javaslat a Honvédelmi Minisztériumot megillető bérlőkijelölési jog átadásáról szóló megállapodás jóváhagyására
(59. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

10. napirendi pont:
Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatására
(41. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

11. napirendi pont:
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása
(44. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

12. napirendi pont:
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodásának elfogadása
(57. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

13. napirendi pont:
Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
(49. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

14. napirendi pont:
A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények közétkeztetési feladatainak ellátására fennálló feladatellátási megbízási szerződés megszüntetése
(60. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

15. napirendi pont:
Javaslat a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó Szekszárd Szentháromság oszlop restaurálására vonatkozó pályázat jóváhagyására
(39. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

16. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című pályázat jóváhagyására
(63. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

17. napirendi pont:
„Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata számára a TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázat keretében Kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(24. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

18. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(55. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

19. napirendi pont:
Minőségi Ételek Borok Magazinban való megjelenés
(25. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök

20. napirendi pont:
Behajthatatlan követelések
(26. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

21. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(27. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

22. napirendi pont:
Kiss László kérelme II.
(28. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető


Szekszárd, 2016. február 19.


Kővári László s.k.
GPB elnök

 

További napirendi pont javaslat:

Lisztes-völgyi lőtér használata
(29. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bodor Adrienn osztályvezető