Szám: IV. 59-30/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2015. december 10. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Palánk terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 8 óraNAPIREND1. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 azonosítószámú projekt keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala energetikai korszerűsítése során felmerült pótmunkálatok elvégzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(163. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Frey Tímea osztályvezető


Szekszárd, 2015. december 9.
                                
 


Kővári László s.k.
GPB elnök