Szám: IV. 59-29/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2015. december 4. napján (pénteken) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Vármegyeháza Kisterem (Szekszárd, Béla király tér 1.)
Ideje: 8 óra
NAPIREND

1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(277. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

2. napirendi pont:
Javaslat a folyószámlahitel szerződés megkötésére
(279. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna osztályvezetőZÁRT ÜLÉS

3. napirendi pont:
Javaslat az Ipari Park területén hulladékhasznosító beruházás megvalósítására
(278. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző


Szekszárd, 2015. december 3.


Kővári László s.k.
GPB elnök