Szám: IV. 59-24/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2015. október 27. napján (kedden) tartandó ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 13 óra

NAPIREND


1.napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….) önkormányzati rendelete a Vagyongazdálkodási Alapról szóló 37/2008. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(219. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Pál József igazgatóság vezető

2.napirendi pont: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….) önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról szóló 37/2011. (VI. 1) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(232. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

3.napirendi pont: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. számú rendelet módosításáról (tervezet)
(225. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

4.napirendi pont: 
Javaslat bankszámla hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára 
(228. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

5.napirendi pont: 
Javaslat többletfeladatok ellátásra költségvetési pótelőirányzat biztosítására  
(227. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)  (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző

6.napirendi pont: 
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(231. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

7.napirendi pont: 
Településrendezési terv részleges módosítása
(233. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

8.napirendi pont: 
Javaslat pedagógiai munkát közvetlenül segítők eseti illetménykiegészítésére
(234. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna osztályvezető

9.napirendi pont: 
Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő megállapodás jóváhagyására 
(238. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Tamási Anna osztályvezető

10.napirendi pont:
Javaslat követelés elengedésére
(245. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna osztályvezető

11.napirendi pont: 
Javaslat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok önkormányzati tulajdonba   vételére 
(239. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

12.napirendi pont: 
Javaslat a Közbiztonsági Tanácsadó Testület működésére, jogköreire
(240. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

13.napirendi pont:
Csuka Ferenc ivóvíz bekötés támogatási kérelme
(154. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 

14.napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. III. negyedév: 2015. július1. – 2015. szeptember 30.)
(153. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök


ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE

15. napirendi pont:
Szent István tér 18. sz. alatti társasház tetőtér ráépítés ártalmatlanítása 
(244. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

16. napirendi pont:
Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalások felülvizsgálata 
(241. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
 
17. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. hitelfelvételéhez készfizető kezesség  vállalására
(242. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató


Szekszárd, 2015. október 22.
 Kővári László s.k.
GPB elnök