Szám: IV. 59-19/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. augusztus 27. napján (csütörtök) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Vármegye háza – Kistárgyaló terme
Ideje: 14 órakor

NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (…….) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(185. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

ZÁRT ÜLÉS

2. napirendi pont:
Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalás felülvizsgálata
(186. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

3. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára
(187. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgató


Szekszárd, 2015. augusztus 26.


Kővári László s.k.
GPB elnök