Szám: IV. 59-18/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. augusztus 18. napján (kedd) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Vármegye háza – Kistárgyaló terme
Ideje: 8 óra 30 perckor

NAPIREND

ZÁRT ÜLÉS

1. napirendi pont:
Tájékoztatás a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. felszámolásáról, javaslat a szükséges intézkedések megtételére 
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

2. napirendi pont:
Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét érintő gazdálkodási döntések meghozatalára
(184. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

 

Szekszárd, 2015. augusztus 14.


Kővári László s.k.
GPB elnök