Szám: IV. 59-14/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. június 16. napján (kedd) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ – Remete terem
Ideje: 13 óra 00 perc

NAPIREND

1 napirendi pont:
„Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú, „Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című pályázata megvalósításához szükséges könyvvizsgálói feladatok ellátására” 
(93. sz. bizottsági előterjesztés) 
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

2. napirendi pont:
„Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata által a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon.” című pályázat keretében műszaki ellenőrzésre”
(94. sz. bizottsági előterjesztés) 
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

3. napirendi pont:
SZMJV Önkormányzata tulajdonában lévő óvodák, általános iskolák és gimnáziumok vizesblokkjainak tisztasági festési munkái elvégzése”
(95. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

4. napirendi pont:
Scheidler Antal kérelme a Csapó utca forgalmi rendjének módosítására
(96. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

5.napirendi pont:
A Szekszárdi Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. (7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.) kérelme
(97. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

6. napirendi pont:
Szekszárdi Közalkalmazotti Horgászegyesület kérelme
(98. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Nagy Csaba elnök

7. napirendi pont:
Kápolna téren lévő padok festése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári Lászlón GPB elnök 
Meghívott: Baltavári István javaslattevő
 


Szekszárd, 2015. június 12.
 


Kővári László s.k.
GPB elnök