Szám: IV. 59-14/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. május 28. napján (csütörtök) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Vármegyeháza – Kis Tárgyaló (Szekszárd, Béla király tér 1.)
Ideje: 8 óra 45 perc

NAPIREND

ZÁRT ÜLÉS

1. napirendi pont:
Javaslat bérleti szerződés létesítésére
(151. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Fenyőházi Elemér jogtanácsos
 

Szekszárd, 2015. május 27.


Kővári László s.k.
GPB elnök