Szám: IV. 59-12/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. május 18. napján (hétfő) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ – Remete terem
Ideje: 10 óra 00 perc

NAPIREND

ZÁRT ÜLÉS

1. napirendi pont: 
Beszámoló az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről
(101. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

2. napirendi pont: 
A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(102. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
dr. Haag Éva FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

3. napirendi pont: 
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(103. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Gyurkovics János FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

4. napirendi pont: 
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(104. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bay Attila ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

5. napirendi pont: 
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(105. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kerekes László ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

6. napirendi pont: 
A Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(106. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

7. napirendi pont: 
A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(107. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Gárdi Gábor FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

8. napirendi pont: 
Beszámoló a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2014. évi tevékenységéről
(108. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

9. napirendi pont: 
Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről
(109. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató

10. napirendi pont: 
Beszámoló a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2014. évi tevékenységéről
(110. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Huszár Tibor ügyvezető igazgató

11. napirendi pont: 
Javaslat önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására
(111. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

 

NYÍLT ÜLÉS

12. napirendi pont
„ALISCA” Lakásszövetkezet forgalmi rend módosításával kapcsolatos kérelme
(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

13. napirendi pont
Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról
(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

14. napirendi pont
Eördögh Attila Csatári utca forgalmi rend módosításával kapcsolatos kérelme
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

15. napirendi pont
Mátyás király utcai lakosok kérelme
(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

16. napirendi pont
Schneider Antal Csapó utca forgalmi rend módosításával kapcsolatos kérelme
(86. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

17. napirendi pont
Peratin Kft. kérelme
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

18. napirendi pont
Galambgyérítés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén
(91. számú bizottsági előterjsztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

19. napirendi pont
Gépkocsi beszerzése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

20. napirendi pont
Kocsmár István telek-kiegészítési kérelme
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

21. napirendi pont
Ifjúsági Unió kérelme
(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Szekszárd, 2015. május 14.


Kővári László s.k.
GPB elnök

Kiadmány hiteléül:
dr. Bodor Adrienn
jogi és bizottsági referens

 

Új napirendi pont

• „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon.” című pályázat keretében kiviteli tervek elkészítésére” közbeszerzési értékhatár alatti pályázat eredménye
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

• Önerő biztosítása a DDOP-3.1.3/G-14-2014 -0010 azonosítószámú „A komplex egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázathoz
(112. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető