Szám: IV. 59-9/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. április 27. napján (hétfő) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ - Remete terem (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 16 óra 00 perc

NAPIREND

NYÍLT ÜLÉS

1. napirendi pont: 
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
(84. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök 
Meghívott: dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány

2. napirendi pont: 
Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2014. évi tevékenységéről
(95. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Karaszi Péter kirendeltség-vezető

3. napirendi pont: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (…….) önkormányzati rendelete a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 3/1996. (II. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint javaslat vízkorlátozási terv felülvizsgálatára (tervezet)
(90. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

4. napirendi pont: 
Javaslat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2014. évi előirányzatának terhére benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyására
(92. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5. napirendi pont: 
Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(69. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

6. napirendi pont: 
Bíró Bálint és neje ajándékozási ajánlata
(70. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont: 
Fuchs János telek-kiegészítési kérelme
(71. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont: 
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(72. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

9. napirendi pont: 
Magyari Ágnes telek-kiegészítési kérelme
(73. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont: 
Tóth Zsolt ingatlanvételi kérelme
(74. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont: 
Újvárosi temető területének tulajdonjogi helyzete
(75. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

12. napirendi pont: 
Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány kérelme
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
 

ZÁRT ÜLÉS

13. napirendi pont: 
Javaslat megyei díjak adományozására
(93. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

14. napirendi pont: 
Javaslat a 2015. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(88. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

 

Szekszárd, 2015. április 23.


Kővári László s.k.
GPB elnök