Szám: IV. 59-8/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. április 15. napján (szerda) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Vármegyeháza – Kis Tárgyaló
Ideje: 12 óra 00 perc

NAPIREND

NYÍLT ÜLÉS


1. napirendi pont: 
Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0206) című pályázat megvalósításához szükséges pótmunkák elvégzésére
(77. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

2. napirendi pont: 
Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
(78. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

3. napirendi pont: 
Javaslat áldozatsegítési és bűnmegelőzési program támogatására
(79. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

4. napirendi pont: 
Javaslat a Szekszárdi Kosárlabda Sport Club sportfejlesztési programjának támogatására
(80. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

5. napirendi pont: 
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete kérelme
(61. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

6. napirendi pont: 
Széchenyi utca Posta előtti parkolás
(62. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont: 
PSN Építőipari Kft. kérelme
(63. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont: 
Kadarka ltp. 14-16. sz. társasházak 2 órás parkolási övezet bevezetése iránti kérelme
(64. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont: 
Fagyöngy utcai lakók, Fagyöngy utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelme
(65. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont: 
A Szekszárdi Gyermeklánc óvoda kertvárosi (Szent-Györgyi Albert u-i) tagintézményének nyílászárócseréje
(66. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont: 
„1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése” című, DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projektjének megvalósítása során szükséges könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló meghívásos pályázati eljárás eredménye
(67. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

12. napirendi pont: 
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú, „Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című projekt keretében ellátottak időszakos (a korszerűsítés idejére történő) elhelyezésére”
(68. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

 

ZÁRT ÜLÉS

13. napirendi pont: 
A Szekszárdi Meliorációs Nkft. kérelme 
(81. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

Szekszárd, 2015. április 14.


Kővári László s.k.
GPB elnök