Szám: IV. 59-7/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. április 08. napján (szerda) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal – Kis Tárgyaló (7100 Szekszárd, Széchenyi 29-31.)
Ideje: 8 óra 00 perc

NAPIREND


1. napirendi pont: 
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára villamos energia-beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására.” valamint a „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára földgáz energia-beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása, az energiagazdálkodás költséghatékonyabbá tétele, racionalizálása érdekében a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően” tárgyakban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárások eredménye
(60. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
 

Szekszárd, 2015. április 01.


Kővári László s.k.
GPB elnök