Szám: IV. 59-6/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. március 26. napján (csütörtök) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ - Remete terem (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 8 óra 30 perc

NAPIREND

NYÍLT ÜLÉS

1. napirendi pont: 
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. alapító okiratának módosítására
(75. sz. közgyűlési előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet)
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető

2. napirendi pont: 
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának módosítására
(76. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

ZÁRT ÜLÉS

3. napirendi pont: 
Javaslat hitelállomány rendezésére (Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft.) 
(72. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Artim Andrásné ügyvezető

4. napirendi pont: 
Javaslat hitelállomány rendezésére (Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.) 
(74. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bay Attila ügyvezető

Szekszárd, 2015. március 25.


Kővári László s.k.
GPB elnök