Szám: IV. 59-2/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015.február 03. napján (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) Műszaki Tárgyaló
Ideje: 13.00 óra

NAPIREND

NYÍLT ÜLÉS

1. napirendi pont: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(21. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

2. napirendi pont: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor

3. napirendi pont: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
(tervezet)
(22. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető

4. napirendi pont: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről (tervezet)
(25. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

5. napirendi pont: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről (tervezet)
(26. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő

6. napirendi pont: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól (tervezet)
(23. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

7. napirendi pont: 
Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás megszüntetése
(7. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Fenyőházi Elemér jogi tanácsadó

8. napirendi pont: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési tervének jóváhagyása
(31. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

9. napirendi pont: 
Javaslat önkormányzati terület átadására körforgalmi csomópont építése céljából
(19. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont: 
Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2015. évi támogatására
(5. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kálóczi Andrea intézményvezető

11. napirendi pont: 
Javaslat a Városi Mentálhigiénés Műhely 2015. évi támogatására
(4. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit elnök

12. napirendi pont: 
Beszámoló a 6008/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
(14. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

13. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. leánytársaságának (korábban: Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt. ) 2013. évi beszámolójának elfogadására”
(30. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

14. napirendi pont: 
Tolnatáj Televízió támogatása
(6. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

15. napirendi pont: 
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(29. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán ügyvezető

16. napirendi pont: 
„1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése” című, DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projektjének megvalósítása során szükséges eszközbeszerzésekre irányuló meghívásos pályázati eljárások eredménye
(16. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

17. napirendi pont
Felsővárosi lakók helyi buszmenetrend módosítás iránti kérelme
(17. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

18. napirendi pont
Horváth Ádám mozgáskorlátozott parkoló megszűntetése
(18. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

19. napirendi pont
Zsók Ambrusné (Szekszárd, Ujfalussy u. 6.) kérelme
(19. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

20. napirendi pont
Baltavári István és Törő György kérelme
(20. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Baltavári István

 

ZÁRT ÜLÉS:

21. napirendi pont
Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalások felülvizsgálata
(20. sz. közgyűlési előterjesztés, amely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2015. január 30.


Kővári László s.k.
GPB elnök
 

További napirendi pontok:

Javaslat Szekszárd, Bern utca közvilágítás kiépítésére
(21. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. kérelme
(22. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kerekes László ügyvezető